Procedura prijave i dolaska na kamp:

  1. Roditelj/Staratelj fudbalera popuni i pošalje online prijavni obrazac na ovom sajtu, koji se nalazi ispod teksta
  2. Nakon toga kontaktiraće Vas referent kampa i poslati Vam predračun i instrukcije za plaćanje. Uz tu dokumentaciju možete da izvršite plaćanje iz bilo koje banke u svijetu.
  3. Nakon što sredstva koja ste uplatili pristignu na naš račun referent kampa vas obavještava da je prijava i mjesto učešća osigurano.
  4. Prije dolaska obezbjedite ljekarsku potvrdu da ne postoje zdravstvene prepreke za dječakovo bavljenje fudbalom. To može biti mišljenje ljekara sportske medicine, porodičnog ljekara ili pedijatra. Ukoliko je dječak u svom matičnom klubu registrovan za tekuću sezonu onda je dovoljno da poneste fotokopiju registracije za ligu u kojoj se takmiči.
  5. Dovedite svoje dijete na Jahorinu na početak kampa i dođite po dijete na kraju kampa.

 

ONLINE FORMULAR

Ime i prezime djeteta

Datum i mjesto rođenja djeteta

Adresa stanovanja

Telefoni ili mobitel

Visina i težina dijeteta

Za kamp sam čuo (navesti vrstu izvora, npr. novine ,web, TV)

Fudbalska škola iz koje dolazi ili fudbalski klub

Fudbalska pozicija

Golman
DANE

Veličina sportske opreme
810121416S

Boravak
SMJEŠTAJ (puni pansion svakodnevno)DNEVNI BORAVAK (svakodnevni boravak od 9h do 20h - uključen ručak i uzina)

Datum slanja prijave

Ime i prezime roditelja (staratelja)

Datum i mjesto rođenja roditelja (staratelja)

Adresa prebivališta

Broj lične karte ili pasoša

Kontakt telefon

Email

Napomena

[recaptcha id:idfoo class:classbar]